Proxmox VE 2 – zmena veľkosti disku viruálneho stroja

Zmenšenie disku

Rovnakým spôsobom ako zväčšiť je možné disk samozrejme aj zmenšiť. Kým však začnete zmenšovať samotný virtuálnz disk odporúčam zmenšiť najprv veľkosť oddielov.

Napríklad máme virtuálny disk veľkosti 20 s dvoma oblasťami, prvá ma 18GB, druhá 2GB, na szstémovej oblati je obsadených 2,6GB, druhý oddiel je swap. Tento disk môžeme zmenšiť na minimálne 5GB.

 

Nabootujte z Live Gparted cd, oddiely zmenšite na požadovanú veľkosť prípadne popresúvajte aby boli alokované na začiatku disku, po aplikovaní zmien vypnite virtuálny stroj.

V príkazovom riadku servera sa uistite či ste v adresári správnej virtuálky

cd cd /var/lib/vz/images/XXX – číslo označujúce virtuálny stroj

qemu-img resize vm-číslo-disk-1.raw -15G -veľkosť o ktorú chcet zmenšiť virtuálny disk.

Odporúčam pri zmenšovaní nechať si rezervu v podobe nealokovaného miesta na disku , alebo veľmi dobre počítať :D

Pages: 1 2